Olet tässä: Etusivu Yhdistys

Yhdistys

Paloheinä - Torpparinmäen kaupunginosayhdistys

Kaupunginosayhdistyksen tarkoitus

Aamunkoitto Torpparinmäellä

Aamunkoitto Torpparinmäessä

Seuran tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi, sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien.

Toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla.

Olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä, sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään omaan kotiseutuunsa.